umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 ROKU

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2019 roku (sobota) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XVI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 14 grudnia 2019 roku (sobota) na godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ślesin na rok szkolny 2019/2020,
  2) ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Ślesin oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  3) planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2020 rok,
  4) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2020 rok,
  5) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2020 rok,
  6) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2020 rok,
  7) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2020 rok,
  8) powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 ROKU Informuję, że w dniu 14 grudnia 2019 roku (sobota) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art....Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
184 razy przeczytano