OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 ROKU
 

Informuję, że w dniu 25 września 2019 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 25 września 2019 roku (środa) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:    
1) zmian budżetu na rok 2019,    
2) zmiany nazwy ulicy położonej w Ślesinie,    
3) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Ślesin,    
4) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,    5) regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

6. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020-2023:    
1) opinia w sprawie kandydatów na ławników,    
2) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie orazustalenia regulaminu głosowania,    
3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 ROKU   Informuję, że w dniu 25 września 2019 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
256 razy przeczytano