OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚESIN Z DNIA 7 SIERPNIA 2019 ROKU


Informuję, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Burmistrz Miasta i Gminy/-/

Mariusz Zaborowski

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506/ z w o ł u j ę X sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) na godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu na rok 2019,

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,

3) likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin w Piotrkowicach oraz statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin,

4) zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2018.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚESIN Z DNIA 7 SIERPNIA 2019 ROKU Informuję, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski  Na podstawie art. 20 ust. 1...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
287 razy przeczytano