umig
UMiG Ślesin

Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się dążąc do zapewnienia bezpiecznej przyszłości
mieszkańcom Polski. Dzięki ofercie finansowej Programu CZYSTE POWIETRZE każdy mieszkaniec – poprzez termomodernizację
własnego domu i wymianę źródła ciepła – może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard życia.

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotacje oraz zwiększenie efektywności realizowanego Programu CZYSTE POWIETRZE, od 15
maja br. zostały uproszczone zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania
dofinansowania. Został też skrócony czas rozpatrywania wniosków – 30 dni.

Program CZYSTE POWIETRZE skierowany jest do osób fizycznych, które są: właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci: DOTACJI i DOTACJI Z PRZEZNACZENIEM NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU BANKOWEGO (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie po włączeniu sektora bankowego do realizacji Programu).

Wysokość dofinansowania: Beneficjenci, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeśli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła typu powietrzewoda albo gruntową pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Gmina Ślesin włączona jest w realizowane działania na rzecz ochrony jakości powietrza poprzez zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udziału w Programie CZYSTE POWIETRZE.

Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz możliwość złożenia go w tutejszym urzędzie. Osobą zajmującą się Programem CZYSTE POWIETRZE jest Anna Graczyk, tel. 63 2704011 wew. 201.

UMiG

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 8/2020

adminUMiGUMiG Ślesin Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się dążąc do zapewnienia bezpiecznej przyszłościmieszkańcom Polski. Dzięki ofercie finansowej Programu CZYSTE POWIETRZE każdy mieszkaniec – poprzez termomodernizacjęwłasnego domu i wymianę źródła ciepła – może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, lecz również obniżyć swoje...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
88 razy przeczytano