umig.slesin.pl

SZANOWNI MIESZKAŃCY
PRZYPOMINAM O USTAWOWYM OBOWIĄZKU
BEZWGLĘDNEGO ZAKAZU SPALANIA OPADÓW

Informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016, poz.1987)spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA DOTYCZY:
1.      PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TYM (POJEMNIKI, BUTELKI, OPAKOWANIA PO FARBACH, LAKIERACH I ROZPUSZCZALNIKACH, STYROPIANU, PLASTIKOWYCH TOREB)
2.      ZUŻYTYCH OPON I INNYCH ODAPDÓW Z GUMY
3.      BATERII, SPRZĘTU RTV I AGD
4.      ODZIEŻY, OBUWIA, SZTUCZNEJ SKÓRY, PRODUKTÓW PIERZARSKICH
5.      ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dopuszcza się spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ (POZA OPAŁEM)  PAPIER, TEKTRUĘ I DREWNO (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi) oraz ODPADY Z GOSPODARKI LEŚNEJ.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016, poz. 93),.

„Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł.
Podstawa prawna: art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2016, poz.1987)

Jednocześnie informuję, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina może przeprowadzać wyrywkowe kontrole palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski
adminUMiGSZANOWNI MIESZKAŃCY PRZYPOMINAM O USTAWOWYM OBOWIĄZKU BEZWGLĘDNEGO ZAKAZU SPALANIA OPADÓW Informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016, poz.1987)spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA DOTYCZY: 1.      PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TYM (POJEMNIKI,...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
470 razy przeczytano