Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, iż od dnia 01.01.2019 r. zgodnie z Uchwałą nr 19/11/18 z dnia 05.12.2018 r. zmianie uległy stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawki wynoszą odpowiednio:

 • 12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 18,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
 • selektywny.
 1. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się stawkę ryczałtową w wysokości:
 • 240,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 360,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Powyższe zmiany zostały wymuszone poprzez zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po stronie wykonawców umowy.

W ogłoszonym przez Gminę przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów uczestniczył tylko Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie. Kwota z przetargu nie daje zakładowi zysku, a jedynie w najoszczędniejszy sposób pokrywa koszty zbiórki i odwozu odpadów do konińskiej spalarni. Na tak wysokie koszty wpływa m.in. częstotliwość
odbioru odpadów, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, wzrost kosztów paliwa i cen energii elektrycznej.

Gmina Ślesin, jako jedna z niewielu w woj. wielkopolskim, ma tak dużą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, która aktualnie WYNOSI:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) — raz na tydzień.

b) segregowane:

» papier i tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale:

 • w okresie od listopada do lutego — raz w miesiącu,
 • w okresie od marca do października — dwa razy w miesiącu.

« popiół i żużel z palenisk domowych:

 • w okresie od stycznia do kwietnia i od października do grudnia — dwa razy w miesiącu,
 • w okresie od maja do września — raz w miesiącu, • « odpady ulegające biodegradacji:
 • w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia — raz w miesiącu,
 • w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie z wyłączeniem budynków wielolokalowych części miejskiej Gminy Ślesin, gdzie odbiór będzie się odbywał raz na tydzień.

W gminach ościennych powiatu konińskiego i słupeckiego przy częstotliwości odbioru odpadów komunalnych średnio jeden, dwa razy w miesiącu zarówno w przypadku odpadów zmieszanych jak i odpadów segregowanych stawki opłaty wynoszą:

 1. od 9,00 zł do 17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 2. od 13,00 zł do 35,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane odbierane w sposób selektywny.

Tekst: Gazeta Ślesińska nr 1/2019

adminUMiGBurmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, iż od dnia 01.01.2019 r. zgodnie z Uchwałą nr 19/11/18 z dnia 05.12.2018 r. zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawki wynoszą odpowiednio: 12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,18,00 zł od...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 339 razy przeczytano