„Ozdoby dożynkowe” – to tytuł konkursu, który ogłosił burmistrz Ślesina. Wziąć w nim mogą udział sołectwa oraz osiedla z terenu gminy Ślesin.

Celem dożynkowego konkursu jest kultywowanie sztuki i tradycji wsi, a także prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu i „udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności”.

– Zaplanowaliśmy tegoroczne dożynki w Ślesinie. Każde sołectwo będzie mogło ubrać jakąś część miasta. Będziemy mieli wyznaczonych kilka, czy kilkanaście miejsc w Ślesinie i ta miejscowość, która wygra otrzyma talon na zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej lub placu zabaw – mówi Mariusz Zaborowski, burmistrz Ślesina.

Lokalizacje dla sołectw i osiedli zostaną wyłonione w drodze losowania jeszcze w lipcu. A w dniu dożynek, to jest 26 sierpnia specjalnie powołane jury będzie oceniać przede wszystkim wygląd, oryginalność oraz rodzaj materiałów użytych do wykonania ozdoby. Za pierwsze miejsce będzie można zdobyć talon na 10 tys. zł, za drugie – 3 tys. zł, a za trzecie – 2 tys. zł.

 Tekst: Aleksandra Braciszewska – Benkahla – LM.pl

REGULAMIN KONKURSU
„OZDOBY DOŻYNKOWE” w GMINIE ŚLESIN

§ 1 WSTĘP
Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie  ogłasza konkurs „Ozdoby dożynkowe” dla Sołectw
i Osiedli w Gminie Ślesin.
§ 2 CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
– wyłonienie ze środowisk wiejskich ludzi zajmujących się tworzeniem i kultywowaniem sztuki i tradycji wsi,
– promocja wsi,
– prezentacja sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego naszego regionu,
– propagowanie sztuki ludowej, rękodzielnictwa i sztuki tradycyjnej,
– udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności.
§ 3 ORGANIZATOR KONKURSU
Gmina Ślesin
§ 4  ORGANIZACJA KONKURSU

Oceny wyrobów oraz wybór zwycięzcy dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie, w składzie*:

 1. Przedstawiciel CKiS – Przewodniczący Komisji
 2. Wiceprezes Wydawnictwa Przegląd Koniński sp. z o.o.
 3. Grzegorz Grabowski – artysta
 4. Dyrektor MGOK w Ślesinie
 5. Specjalista ds. rolnictwa i PR
 6. Inspektor ds. promocji, kultury i sportu
 7. Przewodnicząca Osiedla Stare Miasto w Ślesinie.

* W sytuacjach wyjątkowych Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie może zmienić skład komisji podczas dożynek.
W razie nieobecności członka komisji w dniu dożynek gminnych, deleguje on w swoim imieniu reprezentanta, który musi zostać zaakceptowany przez Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

§ 5 PRZEDMIOT OCENY

 1. Przedmiotem oceny są ozdoby dożynkowe, oceniane w  jednej kategorii – ozdoba dożynkowa
 1. W konkursie oceniane są: wygląd/estetyka, oryginalność, rodzaj materiałów użytych do wykonania ozdoby.
 2. Punktacja – każda ozdoba jest oceniany w ramach  pięciostopniowej punktacji (od 1 do 5 punktów).
 3. Każde Sołectwo i Osiedle może wykonać tylko jedną dekorację dożynkową
  w lokalizacji wskazanej przez organizatora.
 4. Lokalizacja, o której mowa w §5 pkt 4 wyłoniona zostanie w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni
  o wynikach losowania w sposób zwyczajowo przyjęty dla Gminy Ślesin.

§ 6  NAGRODY
a)      Wyniki ogłoszone zostaną w trakcie obchodów Dożynek Gminnych w dniu
26.08.2018 r.
b)      Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie funduje  trzy nagrody główne w kategorii dla zgłoszonych ozdób dożynkowych oraz dyplomy za uczestnictwo.
c)       Nagrody w formie talonu na zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej lub placu zabaw w następującej wysokości:

 • I MIEJSCE – 10 000 PLN
 • II MIEJSCE – 3 000 PLN
 • III MIEJSCE – 2 000 PLN

7)  PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  podczas trwania Dożynek Gminnych, a następnie opublikowane w mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie  www.slesin.pl.

 

Karta zgłoszeniowa.

adminZajęcia/Warsztaty„Ozdoby dożynkowe” - to tytuł konkursu, który ogłosił burmistrz Ślesina. Wziąć w nim mogą udział sołectwa oraz osiedla z terenu gminy Ślesin. Celem dożynkowego konkursu jest kultywowanie sztuki i tradycji wsi, a także prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu i „udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności”. -...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
507 razy przeczytano