JUŻ W TEN WEEKEND DNI ŚLESINA. 
Przestawiamy program imprezy Dni Ślesina „Styklowa nad Dylą” 2019

ZAPRASZAMY DO ŚLESINA!🎤🎼

06.07.2019 SOBOTA‼️

Estrada Plaża Miejska w Ślesinie

17.00 Grupa wokalno-taneczna myVoice

17:20 – program gazety Przegląd Koniński

18,00 Szymon Chodyniecki ,

19.15 PaPa D,

20.30 Nick Sinckler

22.00 Dyskoteka Dj. Bartek Cibor

07.07.2019r. NIEDZIELA‼️

Estrada Plaża Miejska w Ślesinie

16.00 . Zespoły M-GOK (grupy taneczne, soliści Akademii Wokalnej DoReMi i Dziecieco – Młodzieżowego Studia Piosenki)

18.00 Quintet Voices

19.00 Michał Gielniak,

20.00 D Bomb,

21.00 Zenek Martyniuk – Zespół Akcent

22.00 Dyskoteka Dj. Bartek Cibor

Ponadto jak co roku Dniom Ślesina towarzysza takie imprezy jak:

06.07.2019 SOBOTA

6:00 Zawody Wędkarskie – Bulwar Ślesiński
8:00 Turniej Piłki Plażowej –Bulwar przy Skate Parku
10:00 Turniej Szachowy w M-GOK

07.07.2019r. Niedziela

10:00 Turniej Tenisa Stołowego – sala gimnastyczna przy ZS-P Ślesin ul. Żwirki i Wigury 55 wejście od strony południowej

Regulamin miejsca imprezy Dni Ślesina” Styklowa nad Dylą” 2019

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie w czasie trwania Imprezy. 
1. Wstęp na teren w czasie trwania Imprezy mają: 
a) widzowie uczestniczący w Imprezie 
b) osoby małoletnie do 16 roku życia tylko pod opieką osób pełnoletnich 
c) osoby z obsługi technicznej i medialnej , 
d) przedstawiciele instytucji państwowych, policji, straży pożarnej, 
e) służby zabezpieczające, pogotowia ratunkowe, 
f) ochrona, 
g) osoby z identyfikatorami imiennymi DNI ŚLESINA 2019
2. Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu Imprezy. 
3. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia i posiadania w jej trakcie przez osoby obecne na Imprezie: 
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, 
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
e) napojów alkoholowych, 
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
Dodatkowo wprowadza się zakaz: 
a) wypuszczania psów i innych i innych niebezpiecznych zwierząt, 
b) niszczenia tablic informacyjnych, ławek koszy na śmieci i wszystkich 
innych rzeczy znajdujących się na terenie Imprezy, 
c) zaśmiecania miejsca Imprezy, 
d) nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych, 
e) wnoszenia napojów alkoholowych 
4. Organizator Imprezy odpowiedzialny jest za: 
a) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły, 
b) stanu urządzeń nagłaśniających i oświetlających, 
c) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami, 
d) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych, 
e) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników Imprezy mogących być przyczyną zagrożeń. 
5. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
a) pracownicy obsługi Imprezy, służby porządkowe muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów, 
b) służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie Imprezy w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 
6. Służby porządkowe organizatora Imprezy w tym pracownicy ochrony osób lub mienia legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do: 
a) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości, 
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 3 niniejszego regulaminu, 
c) w przypadku braku uprawnień do przebywania na Imprezie masowej albo zakłócania porządku publicznego lub zachowania się niezgodnie z regulaminem imprezy – wezwania osoby do opuszczenia Imprezy masowej, 
d) zastosowania siły fizycznej w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie dóbr i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.), 
e) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 
7. Służby porządkowe organizatora Imprezy obowiązane są: a) nie wpuścić na imprezę masową osób, wobec których zostały wydane orzeczenia zakazujące wstępu na imprezy masowe oraz osób odmawiającym poddania się czynnościom kontrolnym, o których była mowa wcześniej, 
b) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej. 
8. Niniejszy regulamin będzie wywieszony do publicznej wiadomości przy wejściu głównym na plac imprezy oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Ślesin www.slesin.pl

adminImprezyJUŻ W TEN WEEKEND DNI ŚLESINA. Przestawiamy program imprezy Dni Ślesina „Styklowa nad Dylą” 2019 ZAPRASZAMY DO ŚLESINA!🎤🎼 06.07.2019 SOBOTA‼️ Estrada Plaża Miejska w Ślesinie 17.00 Grupa wokalno-taneczna myVoice 17:20 – program gazety Przegląd Koniński 18,00 Szymon Chodyniecki , 19.15 PaPa D, 20.30 Nick Sinckler 22.00 Dyskoteka Dj. Bartek Cibor 07.07.2019r. NIEDZIELA‼️ Estrada Plaża Miejska w Ślesinie 16.00 . Zespoły M-GOK (grupy...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 227 razy przeczytano