OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z  26 WRZEŚNIA  2017 ROKU

Informuję, że   29 września  (piątek) 2017  roku  o godz. 10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy  w Ślesinie odbędzie  się  XXXIII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm./  z w o ł u j ę  XXXIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na  29 wrzesień ( piątek  )  2017 roku na godz. 10.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Interpelacje i zapytania radnych .
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian budżetu,
2)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017 – 2036,
3)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Żółwieniec,
4)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Różopole,
5)      ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ślesinie.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  26 WRZEŚNIA  2017 ROKU Informuję, że   29 września  (piątek) 2017  roku  o godz. 10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy  w Ślesinie odbędzie  się  XXXIII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.   Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
347 razy przeczytano