umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 ROKU

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Informuję, że zmianie uległa godzina rozpoczęcia XXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin w dniu 30 grudnia 2020 r. Przesunięcie następuje z godz. 12:00 na godz. 10:00.

 Przewodniczący Rady

/-/ mgr Paweł Bielicki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXVII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 30 grudnia 2020 roku (środa) na godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021 – 2036:
  1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3) odczytanie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
  4) dyskusja nad projektem uchwały oraz nad autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie,
  5) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPF z przyjętymi poprawkami.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ślesin na 2021 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin,
  4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
  5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
  6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2020 rok,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 – 2036,
  3) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
  4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap II, gmina Ślesin,
  5) nabycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
  6) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Różopole,
  7) planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2021 rok,
  8) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2021 rok,
  9) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2021 rok,
  10) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2021 rok,
  11) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2021 rok.
 8. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie Ślesin.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 18 GRUDNIA 2020 ROKU Informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie sięXXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.Sesja będzie...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
84 razy przeczytano