umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XVII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) na godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 – 2036:
  1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3) odczytanie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
  4) dyskusja nad projektem uchwały oraz nad autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie,
  5) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPF z przyjętymi poprawkami.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ślesin na 2020 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin,
  4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
  5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
  6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2019 rok,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 – 2036.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady
  /-/ mgr Paweł Bielicki
adminUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust....Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
56 razy przeczytano