OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN 
Z  16 SIERPNIA 2018 ROKU

Informuję, że 22 sierpnia (środa) 2018  roku  o godz. 11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w Ślesinie odbędzie  się  XLI  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę  XLI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 22 sierpnia (środa)  2018 roku na godz. 11.00 w  sali  posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
  3. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Żółwieniec,
  4. przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”,
  5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Ślesin,
  6. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin w drodze darowizny,
  7. zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Koninie w roku 2017,
  8. pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania,
  9. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
  10. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin  w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  11. przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin, oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  16 SIERPNIA 2018 ROKU Informuję, że 22 sierpnia (środa) 2018  roku  o godz. 11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w Ślesinie odbędzie  się  XLI  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
349 razy przeczytano