OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 22 MAJA 2019 ROKU


 Informuję, że w dniu 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. 

Burmistrz Miasta i Gminy/-/

Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ z w o ł u j ę VIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 27 maja 2019 roku (poniedziałek) na godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:   
1) zmian budżetu na rok 2019,   
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,   
3) nabycia nieruchomości położonych w mieście Ślesin,   
4) zbycia nieruchomości położonej w Ślesinie,   
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie,   
6) nadania Statutu Osiedla „Powstańców Wielkopolskich” w Ślesinie,   
7) nadania Statutu Osiedla „Północ” w Ślesinie,   
8) zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – miejsca do cumowania w Parku Miejskim w Ślesinie.

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018.

7. Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego w 2019 roku.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady/-/
mgr Paweł Bielicki

Więcej na portalu mieszkańca: http://slesin.esesja.pl/posiedzenia

adminUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 22 MAJA 2019 ROKU  Informuję, że w dniu 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.  Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
237 razy przeczytano