W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego na obszarze powiatu konińskiego oraz całego kraju, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Oznacza to, że wszystkie sprawy załatwia jak dotychczas, pozostaje jednak zamknięty dla wizyt klientów, którzy wcześniej nie zgłosili chęci załatwienia sprawy osobiście – od 12 października 2020 r. do odwołania.
Bezpośrednio, czyli przychodząc do Urzędu, będą załatwiane tylko sprawy pilne i wymagające osobistego stawienia się, takie jak: wydanie dowodu osobistego, wydanie aktu urodzenia i aktu zgonu. W innych ważnych dla Państwa sprawach prosimy o wcześniejsze telefoniczne  umawianie terminu i godziny wizyty w urzędzie telefonicznie oraz  stawianie się do urzędu tylko na wyznaczony wcześniej termin.


W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 63 2704 011) lub według listy numerów podanych poniżej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@slesin.pl.

Telefon do Urzędu Miasta i Gminy Ślesin :  63 2704 011

Ważniejsze numery wewnętrzne:  
Sekretariat301
Kierownik USC120
Stanowisko ds. ewidencji ludności121
Stanowisko ds. dowodów osobistych121
Stanowisko ds. wymiaru podatków223
Z-ca kierownika referatu finansowo-budżetowego ds. podatków i opłat222
Stanowisko ds. ściągalności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 222
Stanowisko ds. gospodarki odpadami224
Stanowisko ds. rolnictwa (wycinka drzew)131
Stanowisko ds. działalności gospodarczej130
Stanowisko ds. warunków zabudowy i planowania przestrzennego114,115

Ponadto  ważne  informacje  dotyczące  funkcjonowania  urzędu  umieszczamy  na  stronie  Urzędu   (http://www.umig.slesin.pl/)   oraz  na  stronie  Facebook  (https://www.facebook.com/gminaslesin/)  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.

Mieszkańcy proszeni są o załatwianie spraw:

 • telefonicznie,
 • drogą elektroniczną,
 • poprzez platformę ePUAP.
   

Kasa w Urzędzie będzie obsługiwała klientów, jednak w systemie ograniczonego poruszania się poza wyznaczoną strefę. Prosimy, w miarę możliwości, o dokonywanie wszelkich wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W korytarzu, przy wejściu do budynku Urzędu, ustawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję. Nie będzie funkcjonowało potwierdzenie złożenia dokumentów przez Urząd.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy! Powyższa decyzja podyktowana jest troską
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ślesin. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

adminUMiGW trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego na obszarze powiatu konińskiego oraz całego kraju, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym. Oznacza to, że wszystkie sprawy załatwia jak dotychczas, pozostaje jednak zamknięty dla wizyt...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
115 razy przeczytano