Przegląd Koniński

Ślesińscy radni uchwalili budżet na 2020 rok. Dochody gminy zaplanowano na ponad 66 milionów złotych, natomiast wydatki na poziomie około 71,5 mln. Prawie 5-milionowy deficyt ma być sfinansowany z kredytów i pożyczek.
– Samorząd, który nie bierze kredytów, nie rozwija się – mówił burmistrz Mariusz Zaborowski. Podczas dzisiejszej sesji radni podnieśli również stawki za odbiór śmieci od mieszkańców. Teraz za segregowane miesięcznie płacą 12 złotych, a będą 16,5 zł. Podwyżka dotyczy też odpadów niesegregowanych.

W budżecie miasta i gminy Ślesin na przyszły rok ponad 7 milionów 656 tysięcy złotych zaplanowano na wydatki majątkowe, czyli – najkrócej mówiąc – na inwestycje. Najwięcej ma kosztować przebudowa drogi w Honoratce, bo 1 milion 850 tysięcy złotych, z kolei na stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI zapisano w budżecie 1 milion 112 tysięcy zł. Pół miliona złotych gmina planuje wydać na rozbudowę przedszkola w Licheniu, prawie 800 tysięcy zł na budowę drogi Wąsosze-Piotrkowice oraz prawie 900 tysięcy zł na budowę drogi w Konstantynowie. Samorząd chce też przebudować ślesińską przepompownię (100 tysięcy złotych). W nowym budżecie są też zapisane kwoty na budowę innych dróg gminnych, a także chodników. 50 tysięcy złotych ma kosztować rozbudowa systemu parkingowego przy Przystani Wodnej w Ślesinie (mają pojawić się szlabany od strony stadionu, gdzie będą pobierane opłaty w sezonie letnim za postój aut).

przegląd

– Po raz pierwszy nie planujemy dotacji do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Wcześniej mieliśmy takie środki, mieszkańcy mogli składać wnioski o przyznanie dotacji – tłumaczył Mariusz Zaborowski. Gmina zaplanowała tylko środki na budowę sieci. – Jeśli będzie już nitka, to samo włączenie się do niej będzie leżało po stronie mieszkańca. To 2-3 tysiące złotych, czasem mniej – dodał burmistrz.

13 radnych zagłosowało za projektem budżetu na 2020 rok. Właściwie dyskusji nad nim podczas sesji nie było, poza jednym głosem radnego Andrzeja Dąbka, który zwrócił uwagę, że nie zapisano środków na remont dachu szkoły w Ostrowążu lub dokumentację tego zadania. Burmistrz zapewnił, że na to zadanie trzeba będzie znaleźć pieniądze.

Mariusz Zaborowski po głosowaniu dziękował radnym za zrozumienie.
– Jesteśmy dużym samorządem, z dużym budżetem i dużą liczbą zadań. Staramy się i robimy wszystko, by zrealizować wnioski płynące od mieszkańców, sołtysów, radnych czy moje pomysły. Na pewno nie jest to łatwe w obecnych czasach, bo wszystko jest dość drogie, a dochodów wcale dużo więcej nie mamy, choć liczę, że będą większe – mówił burmistrz. Przyznając, że gdyby gmina nie brała kredytów, wykonywałaby przede wszystkim zadania bieżące.
– Po to bierzemy kredyty, żeby realizować różnego rodzaju pomysły – powiedział Mariusz Zaborowski. – Samorząd, który nie bierze kredytów, nie rozwija się, chyba, że ma takie dochody, o których inni mogą tylko marzyć.

Podczas sesji radni (jeden z nich się wstrzymał przy głosowaniu – Andrzej Donderowicz) podnieśli stawki za odbiór śmieci, co już wcześniej zapowiadano, choć nie było wiadomo o ile. Teraz miesięczna opłata od mieszkańca wynosi 12 złotych, a będzie po zmianach 16,5 zł (mniej o złotówkę wyniesie dla tych, którzy posiadają kompostownik). Podwyżka dotyczy też osób, które nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Już poprzednio z 18 złotych stawkę podniesiono do 36, by ostatecznie wyniosła ona 49,5 zł. W gminie Ślesin drożej będzie też w domkach letniskowych. Tutaj ustalona jest ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169 zł (odpady segregowane) i 507 zł przy niesegregowanych.

Tekst: Przegląd Koniński – Marcin Szafrański

adminUMiGPrzegląd Koniński Ślesińscy radni uchwalili budżet na 2020 rok. Dochody gminy zaplanowano na ponad 66 milionów złotych, natomiast wydatki na poziomie około 71,5 mln. Prawie 5-milionowy deficyt ma być sfinansowany z kredytów i pożyczek. – Samorząd, który nie bierze kredytów, nie rozwija się – mówił burmistrz Mariusz Zaborowski. Podczas dzisiejszej...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
69 razy przeczytano