Gazeta Ślesińska

Od 20 grudnia 2019 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły Rejestr Danych Kontaktowych. To baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Każdy z nas zada sobie pytanie – po co administracji moje dodatkowe dane kontaktowe – przecież pozostawiłem adres?

Otóż dane z Rejestru pozwolą na szybki i skuteczny kontakt z obywatelem, aby powiadomić go o dokumentach gotowych do odbioru,  rozpatrzeniu złożonych wniosków,  potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w jego sprawach prowadzonych w urzędach.

Jakie zatem dane będą gromadzone w RDK? W Rejestrze Danych Kontaktowych wprowadzane są: imię i nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. To interesant decyduje czy chce te dane przekazać do Rejestru – decyzja ta jest dobrowolna. Osoba decyduje też o tym, które dane podaje i jak długo będą one przechowywane w Rejestrze, może też w każdej chwili je zmienić lub usunąć.

Dane do Rejestru są przekazywane, aktualizowane lub usuwane na dwa sposoby:
1) samodzielnie przez osobę za pomocą usługi online (Profil Zaufany, profil osobisty) lub
2) za pośrednictwem podmiotów publicznych (m.in. organów administracji, sądów, prokuratury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, NFZ) posiadających dostęp do Rejestru, na wniosek złożony osobiście.

Rejestr Danych Kontaktowych jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwić osobom fizycznym skuteczne wprowadzenie, wyszukiwanie, aktualizację i usunięcie własnych danych osobowych oraz by umożliwić podmiotom, o których mowa wcześniej, wyszukanie danych kontaktowych osoby w celu realizacji usług i zadań publicznych. Szczegółowe informacje na temat Rejestru można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie – w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich.

W wymienionych miejscach można również osobiście złożyć wniosek o przekazanie danych do RDK. Warto podkreślić, że RDK nie będzie używany do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne, a dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

UMiG

Tekst: Gazeta Ślesińska 1/2020

adminUMiGGazeta Ślesińska Od 20 grudnia 2019 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły Rejestr Danych Kontaktowych. To baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Każdy z nas zada sobie pytanie – po co administracji moje dodatkowe dane kontaktowe – przecież pozostawiłem adres? Otóż...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
162 razy przeczytano