LM.pl

Jednogłośnie, bez jakiejkolwiek dyskusji uchwalono budżet na 2021 w gminie Ślesin. Ponad 2 mln zł zabezpieczono na inwestycje, które przechodzą na kolejny rok budżetowy.

Projekt dokumentu finansowego odczytał burmistrz Zaborowski, który kilkukrotnie podkreślał, że kwoty w nim przedstawione mogą ulec zmianie. Dochody określone w dokumencie są na poziomie 68 279 713 zł, w tym dochody bieżące – 68 279 713 zł. Jeśli chodzi o wydatki to zaplanowano ogółem kwotę 72 802 507 zł, w tym na wydatki bieżące – 66 637 007 zł. Deficyt gminy Ślesin określono na poziomie ok. 4 522 794 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody określono na poziomie 6 160 794 zł, a rozchody – 1 638 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów to 7 660 794 zł, a maksymalna kwota możliwych zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych to 1 500 000 zł.

lm.pl
LM.pl

– Te kwoty określone w projekcie budżetu ulegną zmianie. Jeśli chodzi o dochody to pewnie niewielkiej. Wydatki bieżące są zaplanowane zgodnie z realizacją z tego roku, ale jeśli chodzi o wydatki majątkowe w kwocie 6 165 500 zł to one ulegną zmianie – mówił Mariusz Zaborowski.

W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono 714 000 zł na fundusz sołecki oraz 45 000 zł na fundusz osiedlowy. Natomiast 2 515 170 zł to środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt budżetu na 2021 rok został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Natomiast później rajcy zdecydowali również o przyjęciu uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. To 13 inwestycji, na które w kasie gminy zabezpieczono 2 120 264 zł. Wśród nich znalazły się: przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Ślesinie – koszt 29 962 zł (termin realizacji do 30 marca 2021 roku), przebudowa drogi gminnej Bylew – Parcele – 32 595 zł (wykonanie dokumentacji do 31 maja 2021 roku), dokumentacja drogi gminnej w miejscowości Głębockie – koszt 84 400 zł (realizacja do 31 maja 2021 roku), przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej – koszt 100 000 zł (realizacja do 30 marca), dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szyszynek – koszt 35 210 zł (realizacja do 31 maja), rozbudowa drogi w Szyszynie – koszt 58 140 zł (realizacja do 31 maja), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Honoratka – koszt 1 438 731 zł (realizacja do 31 maja).

– Wieloletnia inwestycja. Decyzja o tym, że nie będzie gazu zapadła jakiś czas temu, ale warunki atmosferyczne nie pozwalają na szybkie zakończenie tej drogi. Warstwa wyrównawcza miała być teraz wykonana, ale no nie da się, a nie chcemy robić na szybko tylko tak, żeby to służyło przez następne lata – mówi Mariusz Zaborowski, burmistrz Ślesina.

W dalszej kolejności na liście inwestycji znalazły się: budowa drogi łączącej park linowy z tężniami – dokumentacja do 31 maja, rozbudowa budynku gminnego w Licheniu Starym (powiększenie kuchni w budynku Koła Gospodyń Wiejskich) – 27 000 zł (realizacja do 28 lutego), przebudowa budynku gminnego przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie – koszt 56 580 zł (realizacja do 31 maja).

– To inwestycja w kontekście budowy nowej biblioteki, która miałaby powstać przy hali sportowej, przy ul. Gimnazjalnej. Jest już złożony wniosek na dofinansowanie tej budowy. A w pałacyku przy naszym urzędzie mógłby wtedy działać Urząd Stanu Cywilnego – podkreśla Mariusz Zaborowski.

Kolejne 69 495 zł zabezpieczono w budżecie na budowę infrastruktury technicznej do obsługi plaży. Chodzi o budowę łącznika i dojścia do ścieżki rowerowej od tężni, oświetlenie, budowę fontanny na stawie i spiętrzenie wody. Dokumentacja na realizację tej inwestycji ma być gotowa do końca marca. Do końca maja za 116 250 zł zrealizowana ma być budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec i Kijowskie Nowiny. Natomiast 36 900 zł czeka na zakup oprogramowania i utworzenia baz danych do ewidencji dróg.

Tekst: Aleksandra Braciszewska – Benkahla – LM.pl

adminUMiGLM.pl Jednogłośnie, bez jakiejkolwiek dyskusji uchwalono budżet na 2021 w gminie Ślesin. Ponad 2 mln zł zabezpieczono na inwestycje, które przechodzą na kolejny rok budżetowy. Projekt dokumentu finansowego odczytał burmistrz Zaborowski, który kilkukrotnie podkreślał, że kwoty w nim przedstawione mogą ulec zmianie. Dochody określone w dokumencie są na poziomie 68 279 713...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
111 razy przeczytano