Rosnąca elektronizacja sprawia, że skrzynki pocztowe są coraz rzadziej używane. Dzisiaj korespondujemy głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz różnych dostępnych komunikatorów. Trzeba jednak pamiętać, że posiadanie skrzynki pocztowej dla tradycyjnie dostarczanej poczty jest w Polsce obowiązkowe.

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), która wskazuje, że właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 506).

Obowiązek ten powinien być realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Ponadto skrzynki muszą spełniać określone wymogi:
– powinny zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność,
– elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych muszą być pozbawione ostrych krawędzi,
– wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm na 324 mm,
– pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm,
– konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez ten otwór.
Osoby nie realizujące obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszczające oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji podlegają karze pieniężnej. Obok skrzynek pocztowych, równie ważne jest oznaczenie budynku numerem porządkowym. Obowiązek ten wynika z art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276).

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Sprawa posiadania skrzynek pocztowych oraz prawidłowego oznaczenia budynków jest w dobie pandemii koronawirusa bardzo ważna. Wiele przesyłek dostarczanych jest w formie bez kontaktu z doręczycielem.

Ponadto Sejm przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Każdy wyborca w przypadku przeprowadzenia wyborów w takiej formie otrzyma pakiet wyborczy, dlatego listonosz musi mieć możliwość dostarczenia takiego pakietu, a brak skrzynek pocztowych uniemożliwi wykonanie tego obowiązku. Wszystkie te kwestie należy wziąć pod uwagę i zadbać o umieszczenie przed swoją posesją oddawczej skrzynki pocztowej oraz zadbać o oznaczenie swoich posesji.

UMiG

Tekst: Gazeta Ślesińska 4/2020

adminUMiGRosnąca elektronizacja sprawia, że skrzynki pocztowe są coraz rzadziej używane. Dzisiaj korespondujemy głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz różnych dostępnych komunikatorów. Trzeba jednak pamiętać, że posiadanie skrzynki pocztowej dla tradycyjnie dostarczanej poczty jest w Polsce obowiązkowe. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r....Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
137 razy przeczytano