OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Informuję, że w dniu 11 września 2019 roku (środa) o godzinie 16:30w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się nadzwyczajna XII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506/ z w o ł u j ę nadzwyczajną XII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 11 września 2019 roku (środa) na godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z X oraz XI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:   
1) zmian budżetu na rok 2019,   
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036.

5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU Informuję, że w dniu 11 września 2019 roku (środa) o godzinie 16:30w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się nadzwyczajna XII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.  Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust....Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
287 razy przeczytano