BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN ogłasza w dniu 13.03.2019 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślesin na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu:
„Szkolenie uzdolnionych sportowo w różnych dyscyplinach” w 2019 r.

1.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:

Warunki określone zostały Uchwałą nr 65/V/19Rady Miejskiej gminy Ślesin z dnia 27 lutego 2019rokuo zmianie uchwały nr 122/XIII/11Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ślesin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

2.ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1/ Termin składania wniosków rozpoczyna się od dnia 27.03.2019r.odgodz. 7:30a upływa w dniu 10.04.2019 r.o godz. 14:00 -decyduje data wpływu do Urzędu.

2/ Wniosek należy przygotowaćna formularzu, który stanowi załącznik do ogłoszenia.

3/ Miejsce złożenia wniosków:UrządMiasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62 -561 Ślesin Sekretariat Urzędu III piętro lub drogą pocztową na adres: UrządMiasta i Gminyw Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62 -561 Ślesin z dopiskiem:wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślesin na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu: „Szkolenie uzdolnionych sportowo w różnych dyscyplinach” w 2019r.3.TERMIN REALIZACJI ZADAŃ Wsparcie obejmuje zadania realizowane w terminie od1 maja 2019 r. dodnia31 grudnia 2019 r.

4.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:

Wysokość środków w budżecie Gminy Ślesin przeznaczonych na wspierania zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi 30 tysięcy zł(słownie: trzydzieści tysięcy zł.)

5.INFORMACJEDODATKOWE

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie,ul. Kleczewska 15, pokój nr 214, te. 63 2704011 wew. 231, e-mail:promocja@slesin.plGMINA ŚLESIN ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198,NIP6652716489e-mail: sekretariat@slesin.plwww.slesin.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1.Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślesinna realizację zadań wzakresie rozwojusport.

2.Rozliczenie (częściowe*/końcowe*)dotacji udzielonej z budżetu Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin/-/

Mariusz Zaborowski

Sprawozdanie.

Wniosek.

adminUMiGBURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN ogłasza w dniu 13.03.2019 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślesin na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu: 'Szkolenie uzdolnionych sportowo w różnych dyscyplinach' w 2019 r. 1.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ: Warunki określone zostały Uchwałą nr 65/V/19Rady...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
171 razy przeczytano