umig
UMiG Ślesin

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ślesinie można uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzonych w innych Urzędach.

Takie rozwiązanie wprowadziły przepisy ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Każda osoba, która z różnych względów
chce pozyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu wniosek o wydanie takiego aktu może złożyć w ślesińskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
Nie ma znaczenia, gdzie dany akt został sporządzony. Jednak w momencie składania wniosku wnioskodawca jest informowany, że na wydanie odpisu będzie oczekiwał do 10 dni roboczych.


Co do aktów stanu cywilnego sporządzonych w Ślesinie i przechowywanych w USC Ślesin – odpisy tych aktów są wydawane na bieżąco.

Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ślesinie osobiście, pocztą lub za ośrednictwem ePUAP. Należy przy tym pamiętać, że przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wskazują krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego, którymi są osoby, których akt
dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciele ustawowi, opiekunowie, osoby, które wykażą interes prawny, sądy, prokurator, organizacje społeczne, jeśli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organy administracji publicznej,
jeśli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wydawanie wydruków odpisów aktów, sporządzonych w innych Urzędach, jest możliwe poprzez przeniesienie ich treści do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. Jest to duże ułatwienie dla interesantów, którzy mogą swoje sprawy załatwić w Urzędzie najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Przepisy ustawy nie zmieniły zasad rejestracji konkretnych zdarzeń stanu cywilnego – urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa i zgonu. Jeśli takie zdarzenie nastąpi na terenie miasta i gminy Ślesin – akt potwierdzający to zdarzenie zostanie sporządzony w USC w Ślesinie; natomiast jeśli nastąpi w innej miejscowości – akt zostanie sporządzony w gminie, na terenie której jest położona miejscowość zdarzenia.


Katarzyna Fryza
Kierownik USC w Ślesinie

adminUMiGUMiG Ślesin W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ślesinie można uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzonych w innych Urzędach. Takie rozwiązanie wprowadziły przepisy ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Każda osoba, która z różnych względówchce pozyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu wniosek o wydanie takiego aktu...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
49 razy przeczytano