W związku z  suszą informuję o możliwości złożenia wniosku o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Druk wniosku znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie oraz na stronie  internetowej gminy. Wypełnione wnioski należy składać w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do 14 lipca 2018 r. (przed zbiorem danej uprawy) w sekretariacie pok. 301 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok.106. Pomocy w wypełnianiu wniosku udziela także Przedstawiciel WODR.
We wniosku należy wykazać uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody (wpisując stopień szkód 0). Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika winna być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.   W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/ – /     Mariusz Zaborowski

Wnioski i informacje:

1. Klauzula informacyjna
2. Właściwy wniosek
3. Informacja o produkcji zwierzęcej

adminUMiGW związku z  suszą informuję o możliwości złożenia wniosku o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Druk wniosku znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie oraz na stronie  internetowej gminy. Wypełnione wnioski należy składać w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do 14 lipca 2018 r. (przed zbiorem danej uprawy) w...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
189 razy przeczytano