Odnowiona elewacja Urzędu Miasta i Gminy Ślesin przy ul. Kleczewskiej / Zdjęcie: przegladkoninski.pl

W 2017 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji na łączną kwotę 7 900 000,00 zł. To kolejny rekordowy rok, w którym zadania majątkowe osiągnęły tak dobry wynik. Wśród tych planów przodują projekty związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budową placów zabaw i świetlic wiejskich oraz turystyką. Zobaczmy zatem, co zmieniło się w gminie Ślesin w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rok 2017 zrealizował większość założeń budżetowych. Wysokość wszystkich wydatków została zrealizowana w kwocie 62 661 578,66 zł, a planowane dochody przekroczyły 59 726 692,25 zł. Sfinansowanie deficytu pokryto z kredytów i pożyczek. Wszystkie zrealizowane inwestycje miały przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców oraz stworzyć warunki, które zachęcałyby do zamieszkania w naszej gminie.

Każdy mieszkaniec gminy zwraca szczególną uwagę na budowę chodników. Lista miejscowości, w których poprawiło się bezpieczeństwo, jest długa. Zrealizowano m.in. budowę chodnika w miejscowości Ostrowąż, które stanowi dokończenie budowy wzdłuż drogi powiatowej rozpoczęte w 2014 r. Kontynuowana była budowa chodników w miejscowościach Wąsosze i Leśnictwo, gdzie dokończono kolejne etapy prac. Zbudowano chodnik na ul. Gosławickiej w Licheniu Starym jako II etap projektu. Wykonano także odcinek chodnika na ul. Wyszyńskiego w Ślesinie.

Oprócz realnych inwestycji w postaci budowy bądź przebudowy dróg i chodników wykonano szereg dokumentacji projektowych pod przyszłe przedsięwzięcia realizowane w 2018 r.

Od kilku już lat problemem była przestarzała sygnalizacja świetlna, którą w 2017 roku udało się wymienić na nowoczesną. Teraz sygnalizacja jest wyposażona w nowy sterownik, zostały przeprowadzone także nowe pomiary ruchu na skrzyżowaniu.

W minionym roku zrealizowano również zadanie polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie. Bieżnia o wymiarach 60 m, 4-torowa, o łącznej długości 78 m, w kolorze czerwonym jest elementem niezbędnym zarówno przy organizacji zawodów sportowych, jak i przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego. Dzięki takim projektom nasze dzieci mogą trenować dyscypliny lekkoatletyczne i osiągać w konkurencjach sportowych dużo lepsze wyniki.

Kolejne bardzo ważne zadanie związane jest z przejęciem terenów po PKP. W ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji realizowany jest zintegrowany system ścieżek rowerowo-pieszych. W roku 2016 zaprojektowana została ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DW263 oraz częściowo po gruntach byłej kolei wąskotorowej PKP na odcinkach Rożnowo – Ślesin, Ślesin, Ślesin – lgnacewo. W listopadzie 2016 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez Miasto Konin w celu uzyskania dofinansowania dla etapu l, tj. dla odcinków Rożnowo – Ślesin oraz Ślesin. W chwili obecnej trwa realizacja zamierzonego przedsięwzięcia polegająca na oczyszczaniu zarośniętego terenu.

Rok 2017 to także wydatki na turystykę i rekreację.
Liczba turystów zainteresowanych wypoczynkiem na naszym obszarze zwiększa się z roku na rok. Dla podtrzymania zainteresowania naszą gminą musimy uatrakcyjniać i wzbogacać ofertę dla turysty. W tym celu wykonano budowę pomostów w miejscowościach Głębockie oraz Licheń Stary.

Od kilku lat na terenie gminy realizowany jest fundusz sołecki. Dzięki temu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wykonywane zadania.
Należy tutaj wspomnieć o dwóch nowych budynkach, które będą pełnić rolę świetlic wiejskich w miejscowościach Lubomyśle i Kępa. Systematycznie w 2017 r. doposażono place zabaw i siłownie zewnętrzne m.in. w miejscowościach Honoratka i Półwiosek Lubstowski, Półwiosek Stary, Szyszyńskie Holendry, Biskupie, Wygoda, Smolniki, Licheń Stary, Kolebki, Ignacewo i Ślesin, część z ww. została sfinansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Ostatnim punktem, lecz najbardziej spektakularnym, były dwie duże inwestycje, które rozpoczęły się w 2016 r., a ich zakończenie nastąpiło w roku 2017. Była to termomodernizacja budynku Gimnazjum (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie) oraz rozbudowa Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. Środki na termomodernizację gimnazjum pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i stanowią one 51,77% kosztów kwalifikowanych wynoszących 1 397 921,63 zł. Dotacja wyniosła ponad 723 tys. zł. W ramach tych prac wykonana została termoizolacja dachów i stropodachów. Wymiana kotłów CO z możliwością spalania biomasy.

Natomiast rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z termomodernizacją rozpoczęła się w 2016 r. Wykonawca zakończył realizację tego projektu w zakładanym terminie.

Od połowy grudnia urzędnicy pracują w komfortowych warunkach. Budynek zyskał nowoczesny design, wyposażono go w pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie, dobudowano przeszkloną klatkę schodową wraz z windą oraz dobudowano piętro. Budynek spełnił nareszcie wymogi BHP oraz umożliwia załatwianie spraw osobom niepełnosprawnym, z ograniczeniami ruchowymi i matkom z małymi dziećmi. Dopełnieniem prac budowlanych był zakup mebli systemowych do poszczególnych biur.

O odremontowanym urzędzie w materiale Iwony Krzyżak z Radia Poznań.

 

Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich działań, które zrealizowano w 2017 r.
– Konstruując budżet staram się mieć na uwadze wszystkie złożone wnioski. Potrzeb jest zawsze bardzo wiele, cenię sobie oddolną inicjatywę, jestem otwarty na rozmowę i staram się w sytuacjach trudnych wypracować kompromis. Współpraca z Radą i praca nad tegorocznym budżetem była bardzo konstruktywna i zaowocowała jego uchwaleniem w dniu 28 grudnia 20 i 7 r. Budżet przyjęto jednogłośnie. Po raz koIejny mogę podziękować Radnym i Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności – podsumował Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Mariusz Zaborowski.

UMiG

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 1/2018

adminUMiGW 2017 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji na łączną kwotę 7 900 000,00 zł. To kolejny rekordowy rok, w którym zadania majątkowe osiągnęły tak dobry wynik. Wśród tych planów przodują projekty związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budową placów zabaw i świetlic wiejskich oraz turystyką. Zobaczmy zatem, co zmieniło się w...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
361 razy przeczytano