OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  01 LUTEGO 2018 ROKU

Informuję, że   05 lutego (poniedziałek) 2018  roku  o godz. 11.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XXXVII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm. /  z w o ł u j ę  XXXVII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 05 lutego (poniedziałek )  2018 roku na godz. 11.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Interpelacje i zapytania radnych .
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian budżetu na 2018 rok,
2)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
3)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Piotrkowice,
4)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kępa,
5)      nabycia nieruchomości położonej w obrębie Mikorzyn,
6)      nabycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
7)      nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny,
8)      ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ślesinie,
9)      wyrażenia stanowiska  o potrzebie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu,
10)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
11)  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ślesin dotacji celowej na częściowe dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Ślesin,
12)  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na  rok 2018,
13)  ustalenia trybu udzielania i rozliczania  oraz trybu przeprowadzania kontroli  prawidłowości pobrania  i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ślesin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  01 LUTEGO 2018 ROKU Informuję, że   05 lutego (poniedziałek) 2018  roku  o godz. 11.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XXXVII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
317 razy przeczytano