Piłka nożna
Turniej piłki nożnej odbędzie się 22-23 sierpnia

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich i Osiedlowych na Boiskach ORLIK. 22-23 sierpnia 2020 r.

I. Miejsce i termin
Boisko sportowe ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie ul. Żwirki
i Wigury w Ślesinie
Boisko sportowe ORLIK na Osiedlu Północ
22-23.08.2020r. od godz.10.00


II. Organizator
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie


III. Cele turnieju
1. Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich Sołectw i Osiedli
Gminy Ślesin
2. Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Wyłonienie najlepszego zespołu Gminy Ślesin.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.


IV. Warunki uczestnictwa
W Turnieju mogą uczestniczyć Drużyny Reprezentujące Sołectwa i Osiedla Gminy Ślesin. Uczestniczyć w rozgrywkach mogą wyłącznie mieszkańcy Gminy Ślesin. W turnieju może uczestniczyć 2 zawodników w jednej drużynie zrzeszonych w klubach sportowych.


V. Zgłoszenia do turnieju
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać: nazwę sołectwa, imię
i nazwisko zawodników adres zamieszkania i datę urodzenia na liście zgłoszeniowej zgłaszamy dowolną ilość zawodników , a na liście meczowej 12 zawodników
2. Drużyny na odpowiednich drukach należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2020r. (wtorek do godz.10.00) Przed przystąpieniem do rozgrywek w dniu turnieju każda drużyna jest zobowiązana złożyć listę do ubezpieczenia podpisaną przez wszystkich zawodników drużyny.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.
4. Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.
5. Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych.
6. Drużyna, która nie dostarczy wymaganych przez Organizatora dokumentów nie zostanie dopuszczona do turnieju.


VI. System rozgrywek
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez Organizatora i podany kapitanom/kierownikom drużyn 18 sierpnia 2020r. po godz. 10.00


VII. Przepisy i skład drużyny
Obowiązywać będą przepisy gry PZPN z wyjątkiem gry,,bez spalonego”:
1.Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu).
2. Zmiany odbywają się systemem „hokejowym”.
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.
4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na Orlik (turfy, halówki), zakaz gry we wkrętach !!!.
5. Na terenie boiska mogą przebywać zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy nie uczestniczący w rozgrywkach powinni znajdować się po za boiskiem.
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) ogólny stosunek bramkowy (różnica bramek) ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli,
8. Kary dyscyplinarne:
a) żółta kartka – zawodnik schodzi z boiska na 2 minuty drużyna gra w osłabieniu po stracie bramki zawodnik wchodzi na boisko, zawodnik który otrzyma drugą żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną, drużyna gra w osłabieniu do końca meczu, a zawodnik nie gra w następnym meczu
b) czerwona kartka – drużyna gra w osłabieniu do końca meczu , a zawodnik nie gra w następnym meczu
c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju,
d) walkower – wynik 3:0, 3pkt.
9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki, punkty, bramki z jej udziałem są anulowane.
11. Drużyna, która nie stawi się na mecz (do 5 min. po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0.
12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz).
13. W przypadku wybicia piłki po za teren Orlika, drużyna jest zobowiązana do jej zwrotu.
14. Czas trwania meczu: 2 x 15min, w fazie finałowej gdy wynik meczu jest remisowy następuje dogrywka 2 x 5min., a jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to rzuty karne.
15. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.
16. Rzut z autu wykonuję się nogą z, za linii bocznej. Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.
17. Po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę dowolnym sposobem z pola bramkowego.
18. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.
19. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.
20. Używanie wulgaryzmów jest karane żółtą kartką i karą 2 min.


VIII. Postanowienia końcowe
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z Turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udziału w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w Turnieju.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny, wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu, odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
8. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz trakcie trwania turnieju.
10.Szatnie będą nieczynne
11.Obowiązuje przestrzeganie wymogów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu związanych z rozgrywkami sportowymi w czasie pandemii.
IX. Nagrody i wyróżnienia
Zwycięskie drużyny z miejsc I-III otrzymają puchary , pamiątkowe dyplomy, wszystkie drużyny. Organizator ponosi koszty w zakresie:
– opieki medycznej,
– sędziów,
– nagród,
– pucharów, itp.


Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Kompleksu Sportowego ,,Orlik”.

adminPiłka nożnaTurniej piłki nożnej odbędzie się 22-23 sierpnia Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich i Osiedlowych na Boiskach ORLIK. 22-23 sierpnia 2020 r. I. Miejsce i terminBoisko sportowe ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie ul. Żwirkii Wigury w ŚlesinieBoisko sportowe ORLIK na Osiedlu Północ22-23.08.2020r. od godz.10.00 II. OrganizatorMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie III. Cele...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
146 razy przeczytano