facebook.com/mgokslesin/

NABÓR NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚLESINIE

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU PODSTAWOWYM:

Beneficjent projektu firma Trol InterMedia sp. z o.o. sp. k. ma przyjemność przedstawić Państwu projekt „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
Dnia 18.05.2015 r. rozpocznie się w pełni bezpłatny kurs komputerowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, na który Beneficjent serdecznie zaprasza.
Do udziału w kursie Beneficjent zaprasza osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ECDL e-Obywatel (czyli podstaw obsługi komputera i prostych programów, podstaw Internetu, podstaw poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, znajomości serwisów on-line).
Kurs skierowany jest do osób biernych zawodowo (emerytów, rencistów), bezrobotnych powyżej 50 r. życia które z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ICT, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.
W ramach szkolenia Beneficjent zapewnia:
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
• mobilne stanowisko komputerowe do praktycznej nauki,
• pomoc dydaktyczną podczas kursu,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu (wymagane 80% frekwencji na zajęciach),
• darmowy egzamin zewnętrzny i w przypadku zaliczenia – Certyfikat ECDL,
• miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń.
Planowany harmonogram kursu:
18 maj 2018 w godz. 16-21
19 maj 2018 w godz. 09-16
20 maj 2018 w godz. 09-14
25 maj 2018 w godz. 16-21
26 maj 2018 w godz. 09-16
27 maj 2018 w godz. 09-14
1 czerwiec 2018 w godz. 16-21
2 czerwiec 2018 w godz. 09-16
3 czerwiec 2018 w godz. 09-14 oraz jednogodzinny egzamin ECDL e-Obywatel

Cały kurs trwa 60 godzin lekcyjnych co stanowi 45 pełnych godzin zegarowych. Ponadto uczestnicy mają prawo do 20% nieobecności na zajęciach.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny w celu zapisania się na kurs oraz pobrania formularza rejestracyjnego. Dodatkowo informujemy, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy niezbędne jest dostarczenie na kurs zaświadczenie z UP o statusie osoby bezrobotnej.
Informacje na temat szkolenia można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie (tel. 501 438 308, 603 133 012) lub bezpośrednio u Beneficjenta projektu pod nr telefonu: 61 222 91 56 lub 61 222 91 66 oraz na stronie internetowej projektu: dobrakadra.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU ŚREDNIOZAAWANSOWANYM:

Beneficjent projektu firma Trol InterMedia sp. z o.o. sp. k. ma przyjemność przedstawić Państwu projekt „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
Dnia 20.04.2018 r. rozpocznie się w pełni bezpłatny kurs komputerowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, na który Beneficjent serdecznie zaprasza.
Do udziału w kursie Beneficjent zaprasza osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ECDL BASE (czyli pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów – Word oraz arkuszy kalkulacyjnych – Excel).

Kurs skierowany jest do osób pracujących oraz bezrobotnych, które z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ICT, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach szkolenia Beneficjent zapewnia:
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
• mobilne stanowisko komputerowe do praktycznej nauki,
• pomoc dydaktyczną podczas kursu,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu (wymagane 80% frekwencji na zajęciach),
• darmowy egzamin zewnętrzny i w przypadku zaliczenia – Certyfikat ECDL,
• miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń.

Planowany harmonogram kursu:
20 kwiecień 2018 w godz. 16-21
21 kwiecień 2018 w godz. 09-17
22 kwiecień 2018 w godz. 09-17
27 kwiecień 2018 w godz. 16-21
28 kwiecień 2018 w godz. 09-17
29 kwiecień 2018 w godz. 09-17
11 maj 2018 w godz. 16-21
12 maj 2018 w godz. 09-14
13 maj 2018 w godz. od 09:00 – 4 godzinny egzamin ECDL BASE

Cały kurs trwa 60 godzin lekcyjnych co stanowi 45 pełnych godzin zegarowych. Ponadto uczestnicy mają prawo do 20% nieobecności na zajęciach.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny w celu zapisania się na kurs oraz pobrania formularza rejestracyjnego wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (dotyczy os osób pracujących). Dodatkowo informujemy, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy niezbędne jest dostarczenie na kurs zaświadczenie z UP o statusie osoby bezrobotnej.

Informacje na temat szkolenia można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie (tel. 501 438 308, 603 133 012) lub bezpośrednio u Beneficjenta projektu pod nr telefonu: 61 222 91 56 lub 61 222 91 66 oraz na stronie internetowej projektu: dobrakadra.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

adminEdukacjaNABÓR NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚLESINIE OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU PODSTAWOWYM: Beneficjent projektu firma Trol InterMedia sp. z o.o. sp. k. ma przyjemność przedstawić Państwu projekt „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje - to takie proste!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO 2014-2020, Oś...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
376 razy przeczytano