Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszamy
przedsiębiorców mikro, małych i średnich na spotkanie dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych,  w tym prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu konińskiego
w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej transformacji.

Spotkanie będzie jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w formie videokonferencji. Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziału
w spotkaniu.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia
10 lutego 2021 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu

Maciej Sytek                   Krzysztof Gubański

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA

Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników

 1. Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Maciej Sytek
 2. Prezentacja nt. projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”
  w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”– Kierownik projektu – Monika Bielakowska-Kasznia

Omówienie procesu transformacji energetycznej i gospodarczej dla przedsiębiorców z sektora MŚP

– ekspert ds. przedsiębiorczości – Beata WieliczkoOmówienie założeń Planu Sprawiedliwej Transformacji w kontekście gospodarki subregionu konińskiego:  

3.Omówienie założeń Planu Sprawiedliwej Transformacji w kontekście gospodarki subregionu konińskiego:

 • harmonogram zakończenia wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce Wschodniej
 • zasady sprawiedliwej transformacji
 • wyzwanie: budowa innowacyjnej, zasobooszczędnej i zdywersyfikowanej gospodarki
 • środki finansowe planowane dla Wielkopolski Wschodniej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Invest EU oraz funduszu pożyczkowego

4.Branże uznane za lokomotywy przyszłego rozwoju subregionu – RIS (w kontekście okazji dla lokalnego biznesu i koncentracji środków finansowych):

 • odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie energetyczne
 • turystyka
 • logistyka
 • produkcja zdrowej żywności

5.Prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu konińskiego
w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej transformacji.

6.Opinie i dyskusja uczestników spotkania na temat ww. planowanych kierunków działania
w obszarze gospodarczym, w tym:

 • jak można uszczegółowić planowane kierunki?
 • jakie jeszcze działania należałoby uwzględnić, również te wykraczające poza własne działalności firm (dostępność transportowa, tereny inwestycyjne, inne)?
 • jakie są możliwości rozwoju dla firm?
 • jakie są bariery w dalszym rozwoju oraz w skorzystaniu z planowanych środków (wkład własny, dostępność finansowania zewnętrznego dla wkładu własnego, inne) 

Podsumowanie spotkania

adminImprezySzanowni Państwo, W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszamyprzedsiębiorców mikro, małych i średnich na spotkanie dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych,  w tym prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
60 razy przeczytano