Konkurs pn „Mikołajek inaczej” dla klas IV

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Mikołajek inaczej”.

Realizacja projektu pn.” Lektura. I co dalej?

 1. Organizator
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV Szkół Podstawowych gminy Ślesin
 • Trwa od 05.04.2019 r. od 26.04.2019 r.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać kadr komiksu do  ściśle określonego dla danej klasy rozdziału książki pt.: „Mikołajek”.
 • Format pracy: A4, technika dowolna
 • Każdy z uczniów może indywidualnie oddać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
 • Pracę należy dostarczyć wychowawcy
 • Na odwrocie pracy powinny zostać umieszczone następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa szkoły, do której on uczęszcza
 1. Wyniki konkursu
 • Jury w składzie: przewodniczący – Agnieszka Niedźwiedzińska, członkowie – Maria Wolnowska, Anna Warecka
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: ujęcie tematu, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BPMiG Ślesin 02.05.2019 r.
 1. Nagrody
 • Nagrodzona zostanie najlepsza praca w każdej klasie
 • Za nagrody w  konkursie odpowiedzialna jest BPMiG Ślesin
 1. Postanowienia końcowe
 • Prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w BPMiG Ślesin w ramach projektu pn. ”Lektura. I co dalej?”
 • Uczestnicy konkursu  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z  realizacją konkursu i wystawy pokonkursowej oraz na ich opublikowanie w mediach
 • Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka
 • Prace przechodzą na własność BPMiG Ślesin
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

***

Konkurs pn „Ania, Alicja i Narnia” dla klas V

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO  

„Ania, Alicja i Narnia”

Realizacja projektu pn.” Lektura. I co dalej?”

 1. Organizator
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V Szkół Podstawowych gminy Ślesin
 • Trwa od  01.04.2019 r. do 26.04.2019r.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy  wykonać prezentację multimedialną dotyczącą następujących lektur: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Alicja w Kranie Czarów”, „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”.
 • Prezentacja  powinna zawierać max.10 slajdów (slajdy mają dotyczyć autora oraz głównych bohaterów wybranej lektury).
 • Pracę należy zgrać na pendrive lub płytę CD i dostarczyć wychowawcy
 • Praca przekazana na konkurs musi być wykonana samodzielnie
 • Każdy z uczniów może indywidualnie oddać tylko jedną pracę
 • Na pierwszym slajdzie powinny zostać umieszczone następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły, do której on uczęszcza
 1. Wyniki konkursu
 • Jury w składzie: przewodniczący – Agnieszka Niedźwiedzińska, członkowie – Maria Wolnowska, Anna Warecka
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: ujęcie tematu, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BPMiG Ślesin 7.05.2019 r.
 1. Nagrody
 • Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca
 • Za nagrody w  konkursie odpowiedzialna jest BPMiG Ślesin
 1. Postanowienia końcowe
 • Uczestnicy konkursu  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z  realizacją konkursu oraz na ich opublikowanie w mediach
 • Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka
 • Prace przechodzą na własność BPMiG Ślesin
 • Prezentacje będą wykorzystywane przez BPMiG Ślesin na potrzeby projektu pn. „Lektura. I co dalej ?”
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

adminBibliotekaKonkurs pn 'Mikołajek inaczej' dla klas IV REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO   „Mikołajek inaczej”. Realizacja projektu pn.” Lektura. I co dalej? Organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin Zasady konkursu Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV Szkół Podstawowych gminy ŚlesinTrwa od 05.04.2019 r. od 26.04.2019 r.Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać kadr komiksu do  ściśle...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
289 razy przeczytano