przegladkoninski.pl

Do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym po raz 26. zawitali przedstawiciele Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Jednym z inicjatorów tego wydarzenia był biskup Roman Andrzejewski, o czym w 15. rocznicę jego śmierci wspomniał Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Licheńskiej pielgrzymce towarzyszyła również konferencja zatytułowana „Wiejska Polska”, podczas której wymieniano doświadczenia związane z użytkowaniem funduszu sołeckiego. O godz. 12.00 celebrowana była msza z udziałem pocztów sztandarowych, sołtysów, strażaków ochotników oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, która od niedawna nosi imię księdza biskupa. Jej uczestnicy złożyli również kwiaty pod jego pomnikiem.

XXVI Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu Starym odbyła się w Licheniu Starym, dokąd zjechali się liderzy lokalnych społeczności z całej Polski. Przed rozpoczęciem mszy świętej w ich intencji postać księdza biskupa Romana Andrzejewskiego przypominał Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, którego nazwał „człowiekiem renesansu”.
– Mija 15 lat jak odszedł biskup Roman, współtwórca naszych pielgrzymek. Aż do 2003 roku uczestniczył we wszystkich. Był naszym przewodnikiem duchowym, mentorem i autorytetem. Podkreślał, że wieś jest jego miłością, wyrażał troskę o ludzi wsi. Często mówił o swoim ojcu rolniku i sołtysie. Biskup Andrzejewski posługiwał się piękną polszczyzną, był naukowcem, intelektualistą rozmiłowanym w łacinie, dziełach Cycerona, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Napisał ponad 150 prac naukowych, tłumaczył na język łaciński, będąc jednocześnie dobrym gospodarzem dbającym o polską wieś. Działał na rzecz duszpasterstwa rolników, które po jego odejściu nie przejawiało już takiej aktywności, godził zwaśnione środowiska , prowadził mediacje, walkę z alkoholizmem, dzięki niemu odrodziły się szkoły im. Jana Długosza, bo dbał także o edukację młodzieży. Był biskupem trudnego czasu, stanu wojennego, a potem trudnych początków wolnej Polski. Miał ogromne zasługi dla Kościoła na Wschodzie, szczególnie na terenie byłego ZSRR, dla odrodzenia tamtych wspólnot religijnych i polskości – wyjaśniał Niewiarowski.
Dodał, że Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wydało broszurę nt. dokonań biskupa Romana Andrzejewskiego i że pojawili się biografowie, m.in. ks. prof. Jerzy Pałucki, Grzegorz Staniszewski i dr Paweł Szczepankiewicz, wójt Wierzbinka, oraz nagroda jego imienia, którą przyznaje Fundacja „Solidarna Wieś”. Po mszy świętej, której przewodniczył ks. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi, delegacje, poczty sztandarowe i wierni złożyli kwiaty pod pomnikiem biskupa Romana Andrzejewskiego.

Te wydarzenia poprzedziła konferencja w Domu Pielgrzyma „Arka” – „Wiejska Polska”. Na temat wykorzystania funduszu sołeckiego dla rozwoju wsi mówili Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS-u oraz przedstawiciel PROW-u z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uczestnicy spotkania: sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, poznali przykłady dobrego zagospodarowania tego instrumentu i wymienili doświadczenia, m.in. z laureatami I edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Jego 6. edycję podsumowała Arleta Jaśniewicz, przewodnicząca komisji konkursowej. Nagrody trzem najlepszym sołectwom: Dankowice (śląskie), Chrząstowice (małopolskie) i Prądy (opolskie) wręczyli Ireneusz Niewiarowski, szef KSS-u i Krzysztof Grabowski, wicemarszałek wielkopolski.

Źródło: Izabela Bobrowska – Przegląd Koniński

adminLicheńDo Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym po raz 26. zawitali przedstawiciele Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Jednym z inicjatorów tego wydarzenia był biskup Roman Andrzejewski, o czym w 15. rocznicę jego śmierci wspomniał Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Licheńskiej pielgrzymce towarzyszyła również konferencja zatytułowana „Wiejska Polska”, podczas...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
310 razy przeczytano