Ks. Rafał Krauze MIC został nowym proboszczem parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Na stanowisko został powołany 1 stycznia 2021 r.
dekretem biskupa włocławskiego po tym, jak dotychczasowy proboszcz, ks. Henryk Kulik MIC, zmarł 26 grudnia ub.r. w związku z powikłaniami spowodowanymi zarażeniem koronawirusem. Obrzęd instalacji nowego proboszcza na urząd miał miejsce w niedzielę, 3 stycznia, podczas Mszy św. o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Doroty.

W imieniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa wprowadzenia na urząd proboszcza licheńskiej parafii dokonał ks. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku, dziekan dekanatu konińskiego drugiego. Księży marianów reprezentował ks. Bogusław
Binda MIC, przełożony wspólnoty. Eucharystię koncelebrował także ks. Marek Kordaszewski MIC, wikariusz parafii.


Na początku Mszy św. nowego proboszcza powitali przedstawiciele rady
parafialnej. W imieniu biskupa klucze do kościoła parafialnego nowy proboszcz otrzymał od ks. Sławomira Kasprzaka. W homilii ksiądz dziekan mówił m.in. o trudnej sytuacji, w jakiej ks. Rafałowi przyszło objąć nowe stanowisko. Odniósł się w ten sposób do przedwczesnej śmierci ks. Henryka Kulika.

– Wprawdzie urząd proboszcza jest radością, ale serca nasze są w żałobie. Takie przejęcie parafii nie jest łatwe, szczególnie po człowieku troszczącym
się o parafię. Dlatego trudno jest nam się cieszyć. Ale mądrość Boga jest inna niż ludzka. Aby ją dostrzec i zrozumieć trzeba mieć wiele pokory i uczyć się od samego Jezusa.


Po homilii ks. Rafał Krauze złożył wyznanie wiary zgodnie z wymogami prawa kanonicznego kan. 833KPK). Po komunii nowy proboszcz złożył także przyrzeczenie wierności, w którym zobowiązał się „z największą starannością i wiernością wypełniać obowiązki, które zostały mu powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do posługiwania, wypełnionego zgodnie z przepisami prawa, został powołany”.


Przed zakończeniem Mszy św. ks. Krauze otrzymał od przedstawicieli
parafian stułę koloru fioletowego, jakiej zwyczajowo kapłan używa w czasie posługi w konfesjonale.


Tekst: Robert Adamczyk – Gazeta Ślesińska nr 1/2021

adminLicheńKs. Rafał Krauze MIC został nowym proboszczem parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Na stanowisko został powołany 1 stycznia 2021 r.dekretem biskupa włocławskiego po tym, jak dotychczasowy proboszcz, ks. Henryk Kulik MIC, zmarł 26 grudnia ub.r. w związku z powikłaniami spowodowanymi zarażeniem koronawirusem. Obrzęd instalacji nowego proboszcza na...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
73 razy przeczytano