W związku z docierającymi do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie uwagami dotyczącymi różnych zachowań osób, które są właścicielami gruntów nad jeziorem, przypominamy, że dostępu do jeziora nikt nie może ograniczać. Wynika to z przepisów ustawy „Prawo wodne”. W artykule 232 wskazanej ustawy mowa jest o zakazie grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych:

„1. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.”

Właściciele gruntów przylegających do linii brzegowej jeziora mają prawo do dysponowania tylko swoją nieruchomością. Linia brzegowa jeziora w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu nie może być zatem przedmiotem zakazów ze strony tych właścicieli, gdyż nie mają prawa do dysponowania pasem określonym jako część publicznych wód powierzchniowych. Tym samym każdy może przebywać i korzystać z brzegu jeziora.

Ponadto informujemy, że właściciele urządzeń wodnych (np. pomostów, slipów) posiadający wymagane pozwolenia i zawarte umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami ponoszą koszty „opłaty rocznej” wynikającej z art. 261 „Prawa wodnego”i posiadają prawo do dzierżawionego terenu. Mogą więc ograniczać korzystanie z ich urządzeń osobom trzecim.

UMiG

 

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 8/91 2018

adminInformacjeW związku z docierającymi do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie uwagami dotyczącymi różnych zachowań osób, które są właścicielami gruntów nad jeziorem, przypominamy, że dostępu do jeziora nikt nie może ograniczać. Wynika to z przepisów ustawy „Prawo wodne'. W artykule 232 wskazanej ustawy mowa jest o zakazie grodzenia nieruchomości...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 605 razy przeczytano