Gmina Ślesin uzyskała dofinansowanie do projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” Nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 3 – Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1.

Inwestycje w obszarze transportu miejskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.01-30-0041/16-00 z dnia 10.07.2017 r., w ramach
którego zostały wybudowane dwa punkty przesiadkowe w Ślesinie i Licheniu Starym oraz ścieżka pieszo-rowerowa Różnowa – Ślesin i Ślesin.

 

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 12/2018

adminInformacjeGmina Ślesin uzyskała dofinansowanie do projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI' Nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 3 - Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego zgodnie z Umową...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
381 razy przeczytano