Mieszkańcy gminy Ślesin w ostatniej ankiecie wyrazili potrzebę większego egzekowawania prawa w kwestii nieegalnego spalania sztucznych tworzyw i innych szkodliwych opadów w paleniskach domowych. Opowiedziało się za tym 87%. Chociaż na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych to zwłaszcza zimą przy bezwietrznej pogodzie ujawnia się zanieczyszczenie powietrza powodowane ogrzewaniem domów nie tylko niskiej jakości węglem, ale i niedozwolonymi odpadami. Czyste powietrze jakiego można się spodziewać w towarzystwie jezior i lasów jest niestety mitem.

Być może wzmożona kontrola i nakładanie kar mogłoby jednak pomóc w walce z tym problemem. A chodzi tu o nasze zdrowie.

Ostatnie statystyki zlecone przez NFZ wskazują, że warto jednak walczyć o czyste powietrze. 45 tys. Polaków rocznie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Wciąż za mało osób ma świadomość, że niepozorna plastikowa butelka wrzucona do ognia uwalnia rakotwórcze substancje, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzoalfapiren. Szkodliwe pyły PM 2.5 (o średnicy poniżej 2,5 mikrometra) przenikając do pęcherzyków płucnych trafiają do krwiobiegu, a dalej do serca, wątroby i nerek. Oznacza to większą zapadalność na choroby układu krążenia, udary, astmę, alergię i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Udowodniono również gorsze umiejętności poznawcze u dzieci, przyspieszone starzenie skóry i otępienie u osób starszych. Zanieczyszczone powietrze, również w okolicach ruchliwych dróg, szkodzi zatem płucom, sercu, przyczynia się do przedwczesnych porodów, obniża płodność.

Z pewnością najlepszym rozwiązaniem na czyste dla środowiska ogrzewanie domostw jest energia geotermalna. Już w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ślesin z 2003 roku nakreślono te plany:

W dalszej perspektywie, istnieją możliwości wykorzystania energii geotermalnej jako źródła ciepła dla miasta Ślesina i jego najbliższego sąsiedztwa. System, z ciepłownią geotermalną w Półwiosku Lubstowskim, obejmowałby miejscowości: Ślesin z ośrodkami wypoczynkowymi, Lubomyśle, Mikorzyn, Różopole, Półwiosek Lubstowski i Półwiosek Stary. Dodatkowym efektem inwestycji może stać się ośrodek rekreacyjno-balneologiczny wzbogacający ofertę wypoczynkową miasta. Wariantowe lokalizacje przewidziano w Głębockiem i Półwiosku Starym.
Możliwe i celowe jest również wykorzystanie wód geotermalnych w podobnych celach w Licheniu Starym.

Obecnie w Polsce działa 8 zakładów geotermalnych, z czego największe w Pyrzycach (15 MJ/s) i Stargardzie (14 MJ/s).
Niestety nie udało się władzom gminy znaleźć inwestora dla tego przedsięwzięcia. Pozostaje nam zatem bardziej rozsądne opalanie naszych domów, tak aby zminimalizować uwalnianie dodatkowych zanieczyszczeń z naszych kominów.

Niemniej 9% głosujących nadal nie widzi problemu z zanieczyszczeniem powietrza w gminie, a 4% nie chce żadnych ograniczeń w sposobach opalania.

Więcej o czystym powietrzu:

http://www.umig.slesin.pl/userfiles/files/czyste-powietrze.pdf.

adminInformacjeMieszkańcy gminy Ślesin w ostatniej ankiecie wyrazili potrzebę większego egzekowawania prawa w kwestii nieegalnego spalania sztucznych tworzyw i innych szkodliwych opadów w paleniskach domowych. Opowiedziało się za tym 87%. Chociaż na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych to zwłaszcza zimą przy bezwietrznej pogodzie ujawnia się zanieczyszczenie powietrza...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
343 razy przeczytano