Podczas tegorocznego triatlonu prowadzone będą bezpłatne badania dzieci. Pozostały jeszcze wolne miejsca. 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE P
RZEPROWADZANIA BADANIA USG

Standardy badań USG w ramach badań przesiewowych, obejmujących pacjentów w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia

Aparatura

Aparat musi zapewnić wykonanie badania z użyciem prezentacji B mode, a także powinien być wyposażony w opcje umożliwiające zastosowanie technik dopplerowskich w tym: colour Doppler, power Doppler i duplex Doppler. Najlepiej by istniała możliwość obrazowania w opcji harmonicznej (THI). Aparat powinien być wyposażony w czarno-białą drukarkę oraz posiadać urządzenie umożliwiające zapisanie obrazów w formie elektronicznej. Aparat musi posiadać standardowy pakiet pomiarów, przy czym zalecane jest, aby istniała możliwość pomiarów obrazu zarejestrowanego w pamięci aparatu. Badanie usg jamy brzusznej należy wykonać głowicami liniowymi i głowicami typu convex. Zalecane są głowice wieloczęstotliwościowe lub szerokopasmowe o częstotliwości w zakresie 5.0 -10 MHz (głowice liniowe) oraz 3.5- 7.0 MHz (głowice typu convex). Badanie usg tarczycy i moszny należy wykonać głowicami liniowymi o częstotliwości minimum 7.0 MHz, zalecane są głowice szerokopasmowe 5,0 –p10.0 MHz.

Opis badania i dokumentacja

Wynik badania usg powinien składać się z pisemnego raportu (opisu badania) oraz dokumentacji zdjęciowej dotyczącej nieprawidłowości. Dokumentacja zdjęciowa jest nieodłączną częścią każdego badania usg, w którym stwierdza się nieprawidłowości, i powinna zawierać wszystkie dokonane pomiary narządów oraz każdej stwierdzonej zmiany patologicznej. Istnienie zmian o charakterze patologicznym należy udokumentować wykonując przekroje zmiany, w co najmniej dwóch płaszczyznach. Pisemny raport powinien zawierać określenie struktury każdego z uwidocznionych narządów oraz określenie struktury, umiejscowienia i wymiarów ewentualnie stwierdzonych zmian patologicznych. Raport powinien kończyć się zwięzłym wnioskiem i określać czy stwierdzony stan jest stanem prawidłowym, czy patologicznym oraz ewentualnie propozycję dalszego postępowania diagnostycznego.

Jama brzuszna

Technika badania

Badanie jamy brzusznej powinno obejmować wszystkie narządy i musi być wykonane zawsze według tej samej metodyki. Badanie wykonywane jest w pozycjach:
na plecach oraz ewentualnie na brzuchu, na każdym z obu boków. W pozycji leżącej na plecach należy wykonać serię następujące przekrojów:

 • poprzeczne i podłużne przekroje pęcherza moczowego i okolicy zapęcherzowej;
  u dziewczynek należy ocenić także narządy rodne na przekrojach poprzecznych, podłużnych i skośnych,
 • podłużne przekroje górnej części jamy brzusznej; pierwszy z tej serii przekrojów powinien uwidocznić prawy płat wątroby i prawą nerkę, następnie należy wykonać

serię przekrojów podłużnych równolegle do płaszczyzny pośrodkowej
i przechodzących przez prawy płat wątroby, pęcherzyk żółciowy, żyłę główną dolną, aortę, lewy płat wątroby i żołądek; ostatni z tej serii przekrojów powinien przechodzić przez śledzionę i lewą nerkę,

 • poprzeczne przekroje górnej części jamy brzusznej rozpoczynające się od dolnej części prawego przedsionka, żyły głównej dolnej wraz ze spływem żył wątrobowych, aortę i dalej przez okolicę wnęki wątroby i trzustkę,
 • przekroje skośne, podwątrobowe; należy uwidocznić: żyły wątrobowe i ich spływ
  do żyły głównej dolnej, obie gałęzie żyły wrotnej oraz pęcherzyk żółciowy,
 • przekroje skośne, prostopadłe do zarysu prawego łuku podżebrowego mające na celu uwidocznić pieńieyły wrotnej, przewód żółciowy wspólny i tętnicę wątrobowa,
 • przekroje podłużne i poprzeczne uwidaczniające oba nadnercza,
 • poprzeczne i podłużne przekroje obejmujące całe śródbrzusze i podbrzusze.

W pozycji leżącej należy wykonać serię następujące przekrojów:

 • przekroje podłużne nerek,
 • przekroje poprzeczne nerek,

Przekroje podłużne nerek w pozycji leżącej na brzuchu powinny posłużyć do wykonania pomiarów nerek.

W każdym przypadku należy wykonać następujące pomiary:

 • długość obu nerek,
 • wymiar powierzchni trzewnej wątroby w linii pachowej przedniej,
 • wymiar śledziony w osi długiej narządu.

Dokonanie pomiarów pozostałych narządów powinno nastąpić w wybranych, uzasadnionych klinicznie przypadkach.

Tarczyca

Technika badania

Każde badanie musi być wykonane zawsze według tej samej metodyki. Podczas badania tarczycy należy ocenić oprócz samego gruczołu także inne narządy i tkanki szyi,
w szczególności węzły chłonne, naczynia szyjne oraz macalne guzy szyi. Badanie usg tarczycy należy przeprowadzić w pozycji leżącej na plecach z odgiętą ku tyłowi głową. Badanie powinno obejmować wykonanie serii następujące przekrojów:

– podłużne przekroje prawego płata tarczycy,

– podłużne przekroje lewego płata tarczycy,

– poprzeczne przekroje prawego płata tarczycy,

– poprzeczne przekroje lewego płata tarczycy,

– poprzeczne przekroje obejmujące oba płaty tarczycy i cieśń.

W przypadku należy wykonać następujące pomiary:

 • wymiar górno-dolny obu płatów,
 • wymiar przednio-tylny obu płatów,
 • wymiar poprzeczny obydwu płatów,
 • kalkulacja objętości tarczycy.

Dokonanie pomiarów pozostałych narządów szyi powinno nastąpić w wybranych, uzasadnionych klinicznie przypadkach.

Moszna

Technika badania

Każde badanie musi być wykonane zawsze według tej samej metodyki. Podczas badania moszny należy ocenić oprócz jąder także pośrednie struktury narządowe worka mosznowego.

Badanie usg moszny należy wykonać w pozycji leżącej na plecach i powinno ono obejmować wykonanie serii następujące przekrojów:

– podłużne i poprzeczne przekroje prawego jądra i najądrza

– podłużne i poprzeczne przekroje lewego jądra i najądrza

W każdym przypadku należy wykonać następujące pomiary:

 • wymiar górno-dolny obu jąder
 • wymiar przednio-tylny obu jąder
 • wymiar poprzeczny obydwu jąder
 • kalkulacja objętości  obydwu jąder
 • długość i szerokość głowy najądrza (maksymalny przekrój podłużny)


Dokonanie pomiarów pozostałych struktur worka mosznowego powinno nastąpić w wybranych, uzasadnionych klinicznie przypadkach. W przypadku stwierdzenia obecności większej niż fizjologiczna ilości płynu w worku mosznowym należy określić jej objętość.

adminInformacjePodczas tegorocznego triatlonu prowadzone będą bezpłatne badania dzieci. Pozostały jeszcze wolne miejsca.  ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA BADANIA USG Standardy badań USG w ramach badań przesiewowych, obejmujących pacjentów w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia Aparatura Aparat musi zapewnić wykonanie badania z użyciem prezentacji B mode, a także powinien...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
322 razy przeczytano