Archives for UMiG - Page 7

UMiG

Informacja dotycząca stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, iż od dnia r. zgodnie z Uchwałą nr 19/11/18 z dnia r. zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: przypadku nieruchomości zamieszkałych stawki wynoszą odpowiednio: 12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,18,00 zł od osoby miesięcznie,…
więcej...
UMiG

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. . w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć od odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych…
więcej...
UMiG

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września z 1996 ;o utrzymaniu czystości      i porządku w gminach (Dz. U z 2018, poz. 1454 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ściekó związku…
więcej...
UMiG

Była asystentką, jest wiceburmistrzem

Dotychczasowa asystentka burmistrza Ślesina Urszula Bachera została powołana na wiceburmistrza. Oznacza to, że musiała spełnić wymagania, jakich wcześniej jej brakowało. Mariusz Zaborowski ogłosił to na dzisiejszej sesji. Podczas składania sprawozdania z działalności międzysesyjnej na sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin burmistrz Mariusz Zaborowski ogłosił, że podjął kilka decyzji. Jedną z nich…
więcej...
UMiG

IV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 24 STYCZNIA  2019 ROKUInformuję, że w dniu  30 stycznia   (środa)   2019 roku  o godz.  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  IV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin    Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski              Na podstawie art. 20…
więcej...
UMiG

Zmiany w stawkach podatku

Jednym z tematów poruszanych podczas drugiej sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin 5 grudnia były podatki na 2019 rok, które uległy nieznacznym zmianom. Radni zdecydowali o obniżeniu ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego. Do tej pory wynosiła ona 33,00 zł (maksymalna stawka wynosi 54,36 zł), a w…
więcej...
UMiG

Badania ankietowe dotyczące podróży

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie naszej Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na  ,158, także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT Źródło:
więcej...