Archives for Informacje - Page 2

Informacje

Pracowita jesień mieszkanek Mikorzyna

Mieszkańcy Mikorzyna, a szczególnie kobiety, należą do najaktywniejszych w gminie Ślesin. Jako członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ciągle coś organizują, a jesień była szczególnie pracowita. Poniżej przedstawiamy w jakich przedsięwzięciach brały udział. 19 października, w ramach współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, członkinie KGW Mikorzyn uczestniczyły W dożynkach dla wszystkich grup…
więcej...
Informacje

Józef Ejma w Błękitnej Armii gen. Hallera

W tym numerze „Gazety Ślesińskiej" przybliżymy postać Józefa Ejmy urodzonego 3 marca 1880 Ślesinie i tutaj mieszkającego aż do Śmierci w 1958 r. W młodości kilkakrotnie emigrował do pracy w Stanach Zjednoczonych. Chociaż mógł zostać w Chicago i tam pracować na utrzyma nie rodziny w Polsce, kiedy nadeszła pora o…
więcej...
Informacje

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Honoratce już działa

Na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Honoratce została już włączona sygnalizacja świetlna. Czy będzie teraz bezpiecznej? Mieszkańcy liczą, że tak. By nie dochodziło tam do groźnych wypadków samochodowych, mieszkańcy od dawna apelowali o przebudowę skrzyżowania i zamontowanie w ich miejscowości fotoradaru. Swoje skargi kierowali do policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,…
więcej...
OSP

29-latek skoczył z mostu

Kilka minut po godzinie dyżurny konińskiej policji został poinformowany o możliwej próbie samobójczej. 29-letni mieszkaniec gminy Ślesin postanowił rzucić się z mostu w Żółwieńcu do Jeziora Ślesińskiego.  – Gdy na miejsce dojechali policjanci z Konina i Ślesina, na ich widok mężczyzna skoczył do wody. Funkcjonariusze również wskoczyli za nim i…
więcej...
OSP

Nowy sprzęt dla strażaków

11 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski przekazał przedstawicielom 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ślesin sprzęt i urządzenia ratownicze zakupione w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W uroczystości udział wzięli: Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. mgr inż. Janusz Dembowski, Komendant Zarządu…
więcej...
Informacje

Gmina Ślesin otrzymała dofinansowanie do projektu

Gmina Ślesin uzyskała dofinansowanie do projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" Nr współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 3 - Energia, Działanie Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie Inwestycje w obszarze transportu miejskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr…
więcej...
Informacje

Na uroczystej gali w Zamku Królewskim

Teresa Stołecka, podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, zajęła III miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Nagrodę za pracę ,,Nasza Polska – tu jesteśmy szczęśliwi” autorka odebrała 19 grudnia podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowany jest od 16 lat przez…
więcej...